przejdź do strony SNB
www.snb.org.pl
Tytuł aktu prawnego lub projektu zmian przepisów lub założeń do przepisów
Informacja o podmiocie zgłaszającym propozycję zmian:
Nazwa / Firma / Imię i nazwisko
Siedziba / miejsce zamieszkania
Adres do korespondencji / e-mail
Wskazanie osób do reprezentowania osób w pracach:
Imię i nazwiskoAdres do korespondencji / e-mail
Opis postulowanego rozwiązania prawnego wraz z uzasadnieniem celowości zmian:
Załączone dokumenty:
Osoba składająca zgłoszenie:
Kod zabezpieczający - proszę przepisać kod z obrazka:


kod nieczytelny? przeładuj obrazek


SNB proponuje skonsolidowanie działań środowiska budowlanego w celu wypracowania wspólnych propozycji zmian zapisów w obowiązujących Warunkach Technicznych, które winny być dokonywane w sposób cykliczny z uwzględnieniem prekonsultacji środowiskowych, planów rządowych oraz wskazaniami Unii Europejskiej
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. 22 489 54 30   biuro@snb.org.pl